CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Poznajemy Euroregion Glacensis”