CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

gra edukacyjna typu memory

Gra edukacyjna typu memory dla najmłodszych mieszkańców Euroregionu Glacensis wykonana w ramach realizacji projektu pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr...

Gra edukacyjna typu memory dla najmłodszych mieszkańców Euroregionu Glacensis wykonana w ramach realizacji projektu pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656. Tematyką gry jest poznanie obszaru, zabytków i atrakcji Euroregionu Glacensis po obu stronach granicy.

Gra memory została przekazana do szkół na obszarze EG za pośrednictwem naszych członków. Na świetlicach szkolnych i przedszkolnych dzieci będą mogły w atrakcyjny sposób zapoznać się z obszarem i atrakcjami swojej krainy.