CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie do zgłaszania atrakcji do gry memory w ramach projektu pn. „Poznajemy Euroregion Glacens

Zaproszenie do zgłaszania atrakcji do gry memory w ramach projektu pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” pn. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656

Szanowni Państwo,

 

 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” pn. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656. Projekt skierowany jest do mieszkańców Euroregionu Glacensis i jest odpowiedzią braku wiedzy mieszkańców EG, w szczególności dzieci i młodzieży, o swoim regionie. Głównym celem projektu jest budowanie poczucia przynależności mieszkańców EG do obszaru pogranicza, który zamieszkują. Działania podjęte przez partnerów przyczynią się do poznania obszaru Euroregionu, rozpowszechniania wiedzy o regionie z zaangażowaniem mieszkańców, budowania poczucia przynależności do obszaru poganiacza, wzmocnienia wspólnej tożsamości, znoszenia barier mentalnych i społecznych oraz wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym.

 Jednym z działań projektu jest gra typu memory, która pomoże najmłodszym mieszkańcom zapoznać się z atrakcjami i ciekawostkami pogranicza. W atrakcyjny sposób zaprezentujemy mieszkańcom zabytki, historię i piękno krajobrazu obszaru Euroregionu Glacensis co przyczyni się do wzmocnienia wspólnej tożsamości, znoszenia barier mentalnych i społecznych oraz wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym. Wspólna realizacja projektu skierowanego do wszystkich mieszkańców Euroregionu Glacensis wzmocni pozytywny wizerunek polsko-czeskiego partnerstwa na pograniczu.

 Do wykonania gry memory wybrane zostaną pierwsze zgłoszone 24 atrakcje/ciekawostki pogranicza ( 12 ze strony polskiej oraz 12 ze strony czeskiej ).

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku e-mail : biuro@eg.ng.pl w terminie do dnia 15 maja 2021 r.