CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 sierpnia 2021

6 tras wycieczek poznawczych

6 tras wycieczek poznawczych wykonanych w ramach realizacji projektu pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656

W ramach projektu pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656 wspólnie opracowano 6 tras wycieczek poznawczych prezentujących mieszkańcom Euroregion Glacensis, krainę, którą zamieszkują. Wycieczki obejmują najciekawsze atrakcje Euroregionu Glacensis, które prezentują historię, kulturę i bogactwo przyrodnicze naszej polsko-czeskiej krainy.

 

Trasy wycieczek opracowane są w łatwy i przystępny sposób dla mieszkańców, także najmłodszych oraz seniorów. Dzięki naszym wycieczkom poznawczym mieszkańcy Euroregionu Glacesis poznają swoją małą ojczyznę, co przyczyni się do budowania poczucia przynależności do obszaru pogranicza.

Życzymy ciekawej lektury!