CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rada Euroregionu Glacensis

Rada Euroregionu Glacensis

Rada Euroregionu Glacensis :

  1. Czesław Kręcichwost - Przewodniczący Rady Euroregionu
  2. Tomasz Kiliński - Członek Rady Euroregionu
  3. Tomasz Korczak - Członek Rady Euroregionu