CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zarząd Euroregionu

Zarząd Euroregionu

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis:

  1. Czesław Kręcichwost – Prezes Zarządu
  2. Tomasz Kiliński - Wiceprezes Zarządu
  3. Marek Chmielewski - Członek Zarządu
  4. Henryk Gołębiewski - Członek Zarządu
  5. Waldemar Grochowski – Członek Zarządu
  6. Marcin Orzeszek - Członek Zarządu
  7. Michał Piszko - Członek Zarządu
  8. Renata Surma - Członek Zarządu
  9. Krzysztof Żegański - Członek Zarządu