CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

projekt pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis”

projekt pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt  pn. „Poznajemy Euroregion Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002656.                     

Projekt skierowany jest do mieszkańców Euroregionu Glacensis i jest odpowiedzią braku wiedzy mieszkańców EG, w szczególności dzieci i młodzieży, o swoim regionie. Głównym celem projektu jest budowanie poczucia przynależności mieszkańców EG do obszaru pogranicza, który zamieszkują. Działania podjęte przez partnerów przyczynią się do poznania obszaru Euroregionu, rozpowszechniania wiedzy o regionie z zaangażowaniem mieszkańców, budowania poczucia przynależności do obszaru poganiacza, wzmocnienia wspólnej tożsamości, znoszenia barier mentalnych i społecznych oraz wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym.

Partnerzy projektu podejmą współpracę w celu pobudzenia wśród mieszkańców Euroregionu Glacensis przynależności do obszaru pogranicza polsko czeskiego. Wspólnie opracujemy trasy wycieczek poznawczych po EG dzięki którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z najciekawszymi atrakcjami EG oraz jego kulturą i historią - trasy wycieczek poznawczych będą do pobrania w punktach IT oraz online. Dla najmłodszych mieszkańców opracujemy grę edukacyjną, dzięki której poprzez zabawę poznają swój region.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

 

Całkowita wartość mikroprojektu: 22 597,23 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 207,64 EUR

 

Termin realizacji: 01.02.2021-30.09.02021