CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis

Kłodzko, 2021-05-13

Informujemy, że przedmiotwe postępowanie na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis zostało unieważnione z względu na błędy proceduralne.

Jednocześnie informujemy, że nowe postepowanie zostało ogłoszone w portalu Baza Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie filmu promującego obszar Euroregionu Glacensis

Projekt „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”

Nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557

Zamówienie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2014 -2020 „Przekraczamy granice”

 

W załączeniu zapytanie cenowe oraz załączniki.

Załączamy również pytania i odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania.