CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis