CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca tr

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje projekt  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557. Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej. Dzięki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG, modelowe przykłady współpracy na polsko-czeskim pograniczu. Pokażemy efekty wzajemnej współpracy i transgranicznych działań. Realizacja projektu promocyjnego będzie miała bezpośredni wpływ na rozwoju świadomości i wiedzy społeczności lokalnej, a także uświadomi mieszkańcom pogranicza, że wszyscy korzystamy z efektów partnerstw nawiązanych w latach 90-tych XX wieku. Projekt umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian na polsko-czeskim pograniczu, które zaszły dzięki wieloletniej współpracy transgranicznej.

 Jednym z działań projektu jest ogłoszonie Konkursu fotograficznego pod tytułem:                   „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców” skierowanego do mieszkańców Euroregionu. Ideą konkursu fotograficznego jest zaangażowanie mieszkańców  w zaprezentowanie najciekawszych przykładów współpracy transgranicznej poprzez prezentację tych przykładów na wykonanych fotografiach. Działania ukierunkowane na promocję efektów współpracy oraz zaangażowanie społeczności EG w realizację projektu pozwolą upowszechniać wiedzę o polsko-czeskich inicjatywach oraz roli jaką pełni Euroregion Glacensis. Zdjęcia z konkursu będą wykorzystywane do promocji działalności Euroregionu Glacensis na stronach internetowych partnerów projektu. 24 wybrane zdjęcia zostaną również wykorzystane w kalendarzu książkowym na rok 2022.

Zaprasamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w konkursie, jak również do przekazania informacji o konkursie do szkół, jednostek podległych oraz zamieszczenie na stronach www/mediach społecznościowych. Do pisma załączamy Regulamin konkursu fotograficznego oraz stosowane oświadczenie. Przewidziano nagrody dla 24 uczestników wybranych przez komisje.

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem uczestnicy polscy przesyłaja na adres mailowy biura biuro@eg.ng.pl zgodnie z zapisami w załączanym Regulaminie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!