CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwartalnik Euroregionu Glacensis

Szanowni Państwo,

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis od 1 lipca 2019 r. realizuje projekt własny pn. Kwartalnik Euroregionu Glacensis nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001802.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej i wzajemnego poznawania, zrozumienia i zaufania wśród lokalnych społeczności. Poprzez zaplanowane działania - wydanie  6 numerów biuletynu Euroregionu Glacensis - będzie promowana istniejąca i działająca współpraca między czesko-polskimi partnerami, zwiększając zainteresowanie zawieraniem nowych partnerstw i realizacją projektów z funduszami UE i EFRR. Biuletyn będzie przygotowywany w języku czeskim i polskim. Będzie zawierać informacje o wspólnych działaniach i projektach instytucji oraz wydarzeniach odbywających się, zakończonych lub planowanych w tym obszarze.

Zapraszamy do lektury !