CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 października 2018

Zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glecensis wraz z zaktualizowanymi załącznikami.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2018 roku obowiązują zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wraz z zaktualizowanymi załącznikami, m.in. Instrukcją do obsługi portalu internetowego MS 2014+. Nowością jest także informacja dla Wnioskodawców składających projekty na dofinansowanie utworzenia ścieżki rowerowej.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się w załączonym pliku.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.