CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konferencja pn. „Wpływ środków pomocowych na współpracę transgraniczną" 5- 6.09.2018 Safari Park Res

Konferencja pn. „Wpływ środków pomocowych na współpracę transgraniczną" 5- 6.09.2018 Safari Park Resort Dvůr Králové

W dniach 5 – 6 września 2018 r. w Safari Park Resort Dvůr Králové w Czechach odbyła się polsko-czeska konferencja Euroregionu Glacensis pn. „Wpływ środków pomocowych na współpracę transgraniczną". Konferencja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Promocja współpracy   w Euroregionie Glacensis”, którego celem jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych sukcesów  i wsparcie dalszego rozwoju polsko-czeskiej współpracy na pograniczu.

Uczestników powitali Pan Miroslav Vlasák - prezes czeskiej części Euroregionu Glacensis oraz Pan Stanisław Longawa – Wiceprezes Zarządu Euroregionu Glacensis po polskiej stronie.

Konferencję poprowadzili Pani Bernadeta Tambor, sekretarz polskiej części Euroregionu Glacensis i Jaroslav Štefek, sekretarz czeskiej części Euroregionu Glacensis.

Na konerencję została wydana publikacja pt. „Wykaz efektów współracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis“.        

Do udziału w konferencji zaproszono wielu znakomitych gości, którzy przygotowali wystąpienia. Podczas konferencji dr Witold Wieczorek z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP przedstawił Historię programów współpracy transgranicznej. Pani Lidia Markowska - Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu przedstawiła prezentację na temat infrastruktury transportowej służącej do przekraczania granicy - drogi S 3.

         Pierwszego dnia odbyło się również uroczyste wręczanie wyróżnień osobom zasłużonym dla współpracy transgranicznej z obu stron granicy. Z polskiej strony wyróżniono:

 1. Panią Martę Kopystiańską
 2. Pana Witolda Wieczorka
 3. Pana Czesława Kręcichwosta
 4. Pana Zbigniewa Łopusiewicza
 5. Pana Stanisława Longawę
 6. Pana Jana Bednarczyka
 7. Pana Tomasza Kilińskiego
 8. Panią Dorotę Konieczną - Enözel
 9. Panią Grażynę Orczyk
 10. Panią Annę Zawiślak
 11. Panią Mariolę Huzar
 12. Pana Marka Niewiadomego
 13. Panią Renatę Surme
 14. Panią Ewę Koczergo
 15. Pana Waldemara Grochowskiego
 16. Pana Grzegorza Kosowskiego
 17. Pana Krzysztofa Żegańskiego
 18. Panią Martę Ptasińską
 19. Pana Henryka Gołębiewskiego
 20. Pana Tomasza Korczaka
 21. Pana Macieja Awiżenia
 22. Panią Renatę Gajek - Bogusz
 23. Pana Piotra Fedorowicza
 24. Panią Agnieszkę Nocuń - Jurek
 25. Pana Marcina Orzeszka
 26. Pana Jarosława Buzarewicza
 27. Pana Dariusza Kucharskiego

          W godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji mogli obejrzeć efekty i wpływ środków unijnych w praktyce ZOO Dvůr Králové oraz wspólnie zwiedzić safari.

 

         Drugi dzień konferencji poświęcony był przyszłości polityki spójności UE po 2020 roku.

 

         Konferencję zakończył panel dyskusyjny nt. przyszłości środków pomocowych                      z Unii Europejskiej oraz wspólny obiad.