CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 listopada 2023

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Małych Pro

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionu Glacensis Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w priorytecie 2 – Turystyka - 15 listopada 2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionu Glacensis Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w priorytecie 2 – Turystyka, które odbyło się w dniu 15 listopada 2023 r.