CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dwa nowe nabory do Funduszu Mikroprojektów.

Szanowni Państwo, Od dnia 3 października 2022 roku ogłaszamy kolejne nabory wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do Osi Priorytetowej 4:

Pierwszy nabór:

 • dotyczy tylko i wyłącznie projektów przeznaczonych dla tzw. „wąskiej grupy docelowej”,
  w przypadku których na etapie wniosku projektowego grupa docelowa jest policzalna,
 • Mikroprojekty w ramach tego naboru składa się na zasadzie uproszczonego wykazywania wydatków. W systemie internetowym ISKP+ wnioski
  do przedmiotowego naboru należy składać wybierając kod naboru: „11_22_038”,
 • Termin zakończenia naboru to: 15 listopada 2022 roku,
 • Złożone wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które zaplanowane jest na styczeń 2023 roku,
 • Warunkiem naboru jest termin zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu, który nie może być późniejszy niż 31 maja 2023 roku.
 • W przypadku zatwierdzenia projektów na styczniowym posiedzeniu EKS jako tzw. „projekt rezerwowy” wówczas Beneficjenci dofinansowania będą mogli realizować zaplanowane działania do 07.2023 roku, pod warunkiem, że złożą oni w systemie informatycznym ISKP+ rozliczenie tego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od jego zakończenia. Beneficjenci, których projekty zostaną zatwierdzone jako „rezerwowe”  mają możliwość skorzystania z wydłużonego okresu realizacji zaplanowanych przez siebie działań, ale jednocześnie nie jest to konieczność. Obowiązek przedłożenia Zarządzającemu FM w ciągu 14 dni kalendarzowych dotyczy projektów „rezerwowych”, których rzeczowa realizacja mikroprojektu zakończy się
  w okresie od 1.06.2023 do 31.07.2023. 

 

Poszczególne kategorie działań i ich koszt jednostkowy obowiązujący w przedmiotowym naborze:

 1. Działania sportowe oraz działania związków i stowarzyszeń – 25 EUR/osobodzień,
 2. Obozy i pobyty wymienne – 40 EUR/osobodzień,
 3. Konferencje i warsztaty – 38 EUR/osobodzień,
 4. Wycieczki objazdowe/turystyczne, wyjazdy, zwiedzanie – 30 EUR/osobodzień,
 5. Wydarzenia dydaktyczne i edukacyjne – 31 EUR/osobodzień,
 6. Promocja realizacji mikroprojektu (obowiązkowe działanie dla każdego projektu) –
  34 EUR na cały projekt.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków projektowych oraz opis typowych działańznajdują się w zaktualizowanych Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektu w Euroregionie Glacensis i ich załącznikach.

 

Drugi nabór:

 • dotyczy tylko i wyłącznie projektów „klasycznych” – przeznaczonych dla szerokich grup docelowych i ogółu społeczeństwa – za kwalifikowalne uznane zostaną działania odpowiadające OP4 z wyjątkiem działań zakwalifikowanych jako działania typowe
  dla tzw. „wąskiej grupy docelowej”, które rozliczane są w sposób uproszczony,
 • Mikroprojekty w ramach tego naboru składa się i rozlicza tradycyjnie – jak od początku trwającej perspektywy finansowej – systemie informatycznym ISKP+ pod numerem „11_16_008
 • Termin zakończenia naboru to: 15 listopada 2022 roku,
 • Złożone wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które zaplanowane jest na styczeń 2023 roku,
 • Warunkiem naboru jest termin zakończenia rzeczowej realizacji mikroprojektu, który nie może być późniejszy niż 31 maja 2023 roku.
 • W przypadku zatwierdzenia projektów na styczniowym posiedzeniu EKS jako
  tzw. „projekt rezerwowy”, gdy zostaną zgromadzone w Funduszu oszczędności
  na rozliczanych projektach umożliwiające podpisanie umowy o dofinansowanie, Beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania z wydłużonego okresu realizacji zaplanowanych przez siebie działań. Będą mogli realizować zaplanowane działania
  do 31.07.2023 roku, pod warunkiem, że złożą oni w systemie informatycznym ISKP+ rozliczenie tego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od jego zakończenia. Obowiązek przedłożenia Zarządzającemu FM w ciągu 14 dni kalendarzowych dotyczy tylko projektów „rezerwowych”, których rzeczowa realizacja mikroprojektu zakończy się
  w okresie od 1.06.2023 do 31.07.2023. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków projektowych znajdują się
w zaktualizowanych Wytycznych dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektu w Euroregionie Glacensis i ich załącznikach.