CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy FM.

Poniżej Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanymi 1 kwietnia 2022 roku dokumentami.