CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konferencja z okazji 25-lecia Euroregionu Glacensis

Polsko-czeska konferencja zorganizowana z okazji 25-lecia Euroregionu Glacensis w dniach 7-8 października 2021 roku w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju

W dniach 7-8 października 2021 roku w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju odbyła się polsko-czeska konferencja z okazji 25-lecia Euroregionu Glacensis. Konferencja została zrealizowana z mikroprojektu „25 lat Euroregionu Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Podczas konferencji pan Czesław Kręcichwost – Prezes polskiej części Euroregionu Glacensis oraz pan Miroslav Wágner – Wiceprezes czeskiej części Euroregionu Glacensis przybliżyli historię powstawania euroregionu. Pani Bernadeta Tambor – Sekretarz polskiej części Euroregionu Glacensis oraz pan Jaroslav Štefek – Sekretarz czeskiej części Euroregionu Glacensis przedstawili działania Euroregionu Glacensis. Podczas konferencji wystąpiło wielu znamienitych gości: pani Monika Wielichowska – Posłanka na Sejm RP, pan Julian Golak – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy z Republiką Czeską i Słowacją, pan Henryk Gołębiewski – przedstawiciel Gminy Wałbrzych, Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, pan Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Adam Valenta – członek zarządu Województwa kralovohradeckiego, pan Ing. Alexandr Krejčíř - członek zarządu Województwa Pardubického, pan Martin Buršík, Wicedyrektor Wydziału Współpracy Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, pan Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej , Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pan   Artur Kowalik - Dyrektor Departamentu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pan   Ondřej Havlíček, Sekretarz czeskiej części Euroregion Nysa, pan   Miroslav Vlasák - Zastępca Dyrektora Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. Konferencję zaszczycili swoją obecnością samorządowcy będący członkami Euroregionu z obu stron granicy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz Euroregionów: Beskidy, Karpackiego, Nysy, Pradziada, Pro Europa Vidrina, Silesia, Śląska Cieszyńskiego, Szprewa – Nysa – Bóbr, Tatr.

W trakcie konferencji odbyła się prezentacja filmu promującego Euroregion25 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis” zrealizowanego z mikroprojektu własnego Funduszu Mikroprojektów.

Podczas konferencji zostały wręczone wyróżnienia za aktywną współpracę transgraniczną na rzecz rozwoju Euroregionu Glacensis.

Za długoletnią pracę na rzecz Euroregionu Glacensis zostały wyróżnione następujące osoby:

Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki

Jan Bednarczyk – burmistrz Radkowa

Krzysztof Budnik – w latach 1997-1999 wiceminister spraw wewnętrznych MSW

Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów, członek Zarządu SGPEG

Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów RP, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Julian Golak - Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy z Republiką Czeską i Słowacją

Henryk Gołębiowski – przedstawiciel Gminy Wałbrzych, członek Zarządu SGPEG, członek Rady Euroregionu

Waldemar Grochowski – wójt Borowa, członek Zarządu SGPEG, od 2010 roku

Tomasz Kiliński – burmistrz Nowej Rudy, Wiceprezes Zarządu SGPEG

Dorota Konieczna Enözel – burmistrz Pieszyc

Tomasz Korczak – burmistrz Międzylesia, członek Rady EG, Prezes SGZK

Grzegorz Kosowski – starosta dzierżoniowski

Czesław Kręcichwost – Prezes Zarządu SGPEG od 1996 roku, Przewodniczący polskiej części RE, członek Komitetów Monitorujących programów transgranicznych

Zbigniew Łopusiewicz – przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, w latach 2000-2018 członek Zarządu SGPEG

Stanisław Longawa – wójt gminy Kłodzko w latach 2010-2018, członek Zarządu EG

Ryszard Niebieszczański – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, w latach 1996-2010 wiceprezes zarządu SGPEG

Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego Stoku

Marcin Orzeszek – burmistrz Ząbkowic Śląskich, członek Zarządu SGPEG

Radosław Pietuch – sekretarz EG w latach 1998-2015, dyrektor SGZK

Michał Piszko – burmistrz Miasta Kłodzka, członek Zarządu SGPEG

Cezary Przybylski –  Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Renata Surma – burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, członek Zarządu SGPEG

Monika Wielichowska – Posłanka na Sejm RP

Krzysztof Żegański – burmistrz Barda, członek Zarządu SGPEG

Bernadeta Tambor – dyrektor biura SGPEG, sekretarz polskiej części pracownik EG

Sylwia Chodorowska – Cygan – Główny księgowy SGPEG

Dariusz Tatka – specjalista ds. projektów euroregionalnych w SGPEG

 

Jan Birke – starosta města Náchod

Petr Fiala – starosta města Letohrad

Jiří Vancl – bývalý starosta obce Lánov

Alena Rejzková Křížová – bývalá starostka obce Deštné v Orlických horách

Roman Klíma – odbor grantů a dotací KÚ Královéhradeckého kraje

Miroslav Smejkal – oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pardubického kraje

Marta Novotná – vedoucí oddělení regionálního rozvoje Olomouckého kraje

Josef Taláb – vedoucí oddělení projektového řízení KRNAP

Pavel Branda – místopředseda Asociace evropských přeshraničních regionů, Euroregion Nisa

Iva Paukertová – ředitelka RDA

Ilona Dusilová – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis

Jana Čejpová – vedoucí Fondu mikroprorjketů Euroregionu Glacensis

Jiřina Jeřábková – projektová manažerka Euroregionu Glacensis

Petra Páralová – finanční manažerka Euroregionu Glacensis

Jaroslava Papáčková – projektová manažerka Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis

Jaroslav Štefek – kretá Eurogionu Glacensis

Pavel Hečko in memoriam – bývalý starosta města Meziměstí

Alena Windová – zastupitelka města Staré Město

Pavel Kalivoda – bývalý vedoucí odboru regionálního rozvoje Pardubického kraje

Vojtěch Špinler – starosta obce Olrické Záhoří

Jana Ponocná – bývalá starostka města Králíky, členka revizní komise

Ivana Kudrnáčová – vedoucí odboru regionální rozvoje Královéhradeckého kraje

Ivan Adamec – strarosta města Trutnov

Alena Preclíková – finanční manažerka Fndu mikroprojektů Euroregionu Glacensis

Za aktywną współpracę transgraniczną wyróżnienie przyznano następującym instytucjom/gminom:

Město Nové Město nad Metují, Městys Nový Hrádek, Obec Vysoká Srbská, Obec Suchý Důl, Obec Libchavy, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Revitalizace Kuks, Agentura pro rozvoj Broumovska, Sdružení Neratov, Správa Krkonošského národního parku, Folklorní soubor Barunka, z.s. Česká Skalice, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Radków, Gmina Międzylesie, Gmina Bardo, Gmina Duszniki-Zdrój, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Kłodzko, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Wałbrzych, Gmina Złoty Stok

Zostały przyznane wyróżnienia za długoletnią pracę na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej dla polsko – czeskich euroregionów: Beskidy, Nysa, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński.

Wręczenie wyróżnień uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda.

Podczas konferencji podpisano Memorandum o współpracy, przygotowaniu i realizacji projektów transgranicznych mających na celu modernizację infrastruktury transportowej pomiędzy regionem hradeckim, powiatem kłodzkim i Gminą Kudowa-Zdrój.

Podczas drugiego dnia konferencji miała miejsce prezentacja Miasta Europejskiego Kudowa - Nachod. W pierwszej części wizyty studyjnej Pani Aneta Potoczna – burmistrz Kudowy- Zdroju zaprezentowała atrakcje Kudowy-Zdroju, między innymi Park Zdrojowy oraz Muzeum Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej. Następnie uczestnicy pojechali do Nachodu gdzie pan Jan Birke – Starosta Miasta Nachod zaprezentował uzdrowisko Beloves zbudowane w ramach projektu „Aqua Mineralis Glacensis" finansowanego z Programu Interreg V-A Czechy - Polska.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość. Dziękujemy za słowa uznania, piękne kwiaty, prezenty i podziękowania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji oraz filmu "25 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis”

https://youtu.be/iVacrK7y4lo

Lista prezentacji:

25 lat Euroregionu Glacensis - Jaroslav Štefek, Bernadeta Tambor

Program współpracy transgranicznej Interreg CZ-PL w latach 2021-2027 - Martin Buršík, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dobre praktyki we współpracy transgranicznej – Rafał Baliński, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej

Efekty polsko-czeskiej współpracy i plany na przyszłość - Artur Kowalik, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rola euroregionów we współpracy transgranicznej – Ondřej Havlíček, Euroregion Nysa

Współpraca transgraniczna jako narzędzie rozwoju - Bartosz Bartniczak i Miroslav Vlasák, Europejska Grupa Współpracy Terytorialnej NOVUM z oo