CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 maja 2020

Zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacenis.

Szanowni Państwo,

Zarządzający Funduszu Mikroprojektów publikuje nowe, zaktualizowane Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które obowiązują od dnia 4 maja 2020 roku.

Najważniejszą zmianą dla Wnioskodawców jest fakt, iż w uzasadnionych przypadkach spowodowanych niemożnością przeprowadzenia działań w projekcie z powodu zagrożenia epidemiologicznego istnieje możliwość realizacji mikroprojektu powyżej 18 miesięcy. Każdy tego typu przypadek będzie analizowany indywidualnie.

 

Proszę o zapoznanie się z zapisami dokumentów.