CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Terminy

Harmonogram wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis


 

Nr naboru  Oś priorytetowa  Typ projektów  Termin naboru  Termin EKS
6 OP4 projekty typu A,B,C  30.05.2019 10.2019
5 OP4 projekty typu A,B,C  30.09.2018 02.2019
5 OP2 projekty typu A z PW po stronie polskiej, typu B z wnioskodawcami polskimi i partnerami projektów z innych euroregionów kwalifikowanych w ramach FM, typu C z wnioskodawcami po stronie polskiej  30.05.2017 01.10.2018
 4 OP2 i OP 4  projekty typu B i C  31.10.2017 23.02.2018
 3 OP2 i OP 4 projekty typu A,B,C z warunkiem okresu realizacji do 12 miesięcy  31.03.2017 29.06.2017
 2 OP2 i OP 4 projekty typu A,B,C z warunkiem, że projekty mogą być składane tylko przez "nowych" wnioskodawców  30.11.2016 14.03.2017
 1 OP2 i OP 4 projekty typu A,B,C  15.07.2016  25.10.2016