CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Problemy przy rejestracji wnioskodawców lub odzyskiwania hasła Interreg V-A RCz-P

Informacja dla wnioskodawców/beneficjentów – tymczasowa procedura przy rejestracji wnioskodawców/ wysyłanie zapomnianego hasła dla zarejestrowanych użytkowników

Szanowni wnioskodawcy/beneficjenci,poniżej informacja przedstawiona na stronie internetowej Wspólnego sekretariatu o tymczasowych problemach z rejestracją nowych użytkownikóworaz odzyskiwania zapomnianego hasła


"W odniesieniu do tymczasowego problemu przy wysyłaniu weryfikującego smsa na polskie numery, aby rozwiązać problem, który wystąpił po stronie operatora sieci komórkowych a na których usunięciem intensywnie pracuje, jest niezbędna następująca procedura:
Wnioskodawca (w przypadku rejestracji) lub beneficjent ( w przypadku potrzeby wygenerowania zapomnianego hasła) powinien zwrócić się za pośrednictwem niżej wskazanych e-maliowych kontaktów do Instytucji Zarządzającej oraz dostarczyć następujące informacje:
• Imię,
• Nazwisko,
• Ewentualnie tytuł,
• Datę urodzenia,
• Oraz e-meilowy adres i numer telefonu, na które wnioskodawca chce dostawać informacje z systemu, którą beneficjenci wskazali przy rejestracji ( w przypadku zapomnianego hasła).

Rejestracja/wygenerowanie zapomnianego hasła zostanie wykonana na podstawie podanego wniosku do IZ operatora systemu. IZ następnie po podaniu rejestracji/wygenerowaniu zapomnianego hasła wskazane dane wyśle wnioskodawcy/beneficjentowi. Zostaną Państwo wezwani do zmiany hasła przy następnym pierwszym zalogowaniu do systemu.
Podając dane osobowe wnioskodawca/beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, GDPR),
• i ustawa nr 101/2000 Dz. o ochronie danych osobowych.

Adresy e-meilowe dla podania wniosku o rejestrację/wygenerowanie zapomnianego hasła to:

Jaroslav.pazdera@mmr.cz
Martin.dohnal@mmr.cz"