CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

16 marca 2018

Nowe wytyczne udzielania zamówien publicznych po stronie polskiej

Nowe wytyczne udzielania zamówien publicznych po stronie polskiej

Informujemy, że od 2 marca 2018 roku obowiązuje zmieniony Podręcznik Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 4 wersja Podręcznika jest opublikowana na stronie Programu www.cz-pl.eu. Zmienił się również załącznik do Podręcznika Wnioskodawcy nr 35 Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie m. in. w zakresie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta lub wnioskodawcę. Zgodnie z zapisami zmienionego załącznika, polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Mikroprojektów również są zobowiązani do publikacji ogłoszeń w bazie konkurencyjności.