CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8 marca 2018

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach  naborów Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Kłodzku w Sali Konferencyjnej Obiektu Turystycznego Wielki Kleszcz – Grodzisko 1, 57-300 Kłodzko.

Prosimy, aby w szkoleniu uczestniczyły maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym termninie tj. do dnia 10 kwietnia 2018 r. mailem ( biuro@eg.ng.pl ) lub faksem ( 74/865-91-66 ) podając imię , nazwisko, nazwę instytucji i dane kontaktowe. Wraz ze zgłoszeniami proszę o przesyłanie pytań dotyczących mikroprojektów, które zostaną omówione podczas szkolenia.