CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 stycznia 2018

Aktualizacja Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność

Aktualizacja Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność

Aktualizacja Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność, raportu końcowegooraz zakładki "Zamówienia publiczne"

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność została uzupełniona o część dotyczącą zamówień publicznych, w tym
•uzupełnienie procedury w przypadku umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i zamówień podzielonych na części
•uzupełnienie opisu obsługi zakładki dostawcy
•uzupełnienie procedury w przypadku aktualizacji zamówienia publicznego i procedury w przypadku złożenia wniosku o zmianę merytoryczną w zamówieniu publicznym (zakładka zmiana zamówienia publicznego)

Ponadto uzupełniono sposób składania wniosków o zmianę (rozdział 6).

Nowa treść została zaznaczona kolorem szarym.

Poniżej do pobrania stosowne instrukcje