CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 października 2017

5. nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów

Informacja dotycząca 5. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów

Szanowni Państwo,        

z dniem 1 listopada 2017 r. rozpoczynamy 5 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów     w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach 5 naboru  można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów typu A, B i C tylko w ramach Osi Priorytetowej 4. 

Termin składania wniosków projektowych upływa z dniem 30 września 2018 r.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach piątego naboru to styczeń 2019 roku.  Przypominamy również, że wniosek projektowy wypełniany jest w systemie monitorującej MS2014+. System monitorujący dostępny jest pod adresem https://mseu.mssf.cz, gdzie należy w pierwszej kolejności założyć sobie konto.

Nie składa się wersji drukowanej – złożenie wniosku projektowego następuje poprzez podpis elektroniczny.

Aktualnie obowiązują Wytyczne dla Wnioskodawców FM w Euroregionie Glacensis wraz z załącznikami z mocą obowiązującą od 01.08.2017 r.