CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG 24.05.2024

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis odbyło się 24 maja 2024 roku w Hotelu Bardo

W dniu 24 maja 2024 roku w Hotelu Bardo odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Podczas posiedzenia Pan Prezes powitał wybranych w tegorocznych wyborach samorządowych nowych Wójtów, Burmistrzów oraz Starostów, a także pogratulował wszystkim włodarzom wybranym na kolejne kadencje.

W związku ze zmianami po wyborach samorządowych w Stowarzyszeniu przeprowadzono wybory.

Pan Czesław Kręcichwost został wybrany Prezesem Zarządu.

Członkami Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zostali:

 1. Waldemar Grochowski – Gmina Borów
 2. Tomasz Kiliński – Gmina Miejska Nowa Ruda
 3. Dorota Konieczna-Enözel – Gmina Pieszyce
 4. Grażyna Orczyk – Gmina Złoty Stok
 5. Marcin Orzeszek – Gmina Ząbkowice Śląskie
 6. Michał Piszko – Gmina Miejska Kłodzko
 7. Renata Surma – Gmina Bystrzyca Kłodzka
 8. Roman Szełemej - Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis weszli:

 1. Jan Bednarczyk – Gmina Radków
 2. Dariusz Chromiec – Gmina Stronie Śląskie
 3. Aneta Potoczna – Gmina Kudowa Zdrój

W skład Rady Euroregionu Glacensis weszli:

 1. Czesław Kręcichwost
 2. Tomasz Kiliński
 3. Tomasz Korczak

Członkowie Walnego Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie z kadencji Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis od grudnia 2018 do maja 2024.

W związku z nową perspektywą Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 wybrano skład Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis oraz skład Komisji ds. procedury odwoławczej/skargowej Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis.