CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Czeskiej Współpracy Transgranicznej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Czeskiej Współpracy Transgranicznej 22.05.2024 Warszawa

W dniu 22 maja 2024 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polsko-Czeskiej Współpracy Transgranicznej. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Zespołu posłanka Pani Iwona Krawczyk.              W posiedzeniu wzięła udział Pani Monika Wielichowska Wicemarszałek Sejmu RP, posłanka Pani Sylwia Bielawska, poseł Pan Marek Chmielewski oraz przedstawiciele polskiej i czeskiej części  euroregionów: Glacensis, Silesia, Pradziad, Śląsk Cieszyński i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Novum. Omawiano ważne dla współpracy transgranicznej tematy związane z  ochroną zdrowia, bezpieczeństwem, infrastrukturą  kolejową i drogową na granicy polsko-czeskiej.

Euroregion Glacensis w spotkaniu reprezentowali: Pan Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy, Wiceprezes Zarządu SGPEG,  Pani Bernadeta Tambor  Sekretarz polskiej części EG, Dyrektor Biura SGPEG, Jaroslav Štefek Sekretarz czeskiej cześci EG.