CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie II naboru wniosków projektowych w ramach FMP - priorytet 4.2

Ogłoszenie II naboru wniosków projektowych w ramach FMP - priorytet 4.2 Vyhlášení 2. výzvy pro předkládání projektových žádostí do FMP

Drugi nabór następuje bezpośrednio po pierwszym naboru, który został zakończony 29.2.2024 r. Termin składania wniosków projektowych w II naborze upływa dnia 30 czerwca 2024 r. Projekty można składać wyłącznie poprzez system monitorujący dla małych projektów, który dostępny jest pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/. Jednocześnie zaktualizowane zostały Wytyczne dla wnioskodawców oraz formularze budżetowe (załącznik nr 19 i 20), które wraz ze wszystkimi załącznikami można znaleźć na naszej stronie internetowej Dokumentacja FMP - Przez 25 lat Euroregion Glacensis (euro-glacensis.cz).

Konsultacje po polskiej stronie granicy będą ponownie możliwe dla polskich wnioskodawców od kwietnia w ramach dni konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie polskiej części Euroregionu Glacensis pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 4a /ul. Łukasiewicza 2, Kłodzko. Terminy dni konsultacyjnych dla priorytetu 4.2, na które konieczna będzie wcześniejsza rejestracja, zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.euro-glacensis.cz/konzultacni-dny.html.