CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG 15 marca 2024

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis odbyło się 15 marca 2024 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

Szanowni Państwo,

W dniu 15 marca 2024 w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wystąpieniu  Gminy Ziębice ze Stowarzyszenia.

Zgromadzeni przedstawiciele gmin członkowskich SGPEG podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne z działalności oraz wykonania budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis za 2023 rok.

Pani Bernadeta Tambor, Sekretarz Euroregionu, dyrektor biura przedstawiła zebranym informacje na temat wdrażania Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 w priorytecie 2 Turystyka.

Pan Henryk Gołębiewski , Delegat Gminy Wałbrzych ogłosił, że po 12 latach rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Prezes Zarządu Pan Czesław Kręcichwost, Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Kiliński oraz dyrektor biura Pani Bernadeta Tambor podziękowali Panu Henrykowi Gołębiewskiemu za wsparcie włożone w rozwój Stowarzyszenia, za zaangażowanie w pracę Zarządu oraz Rady Euroregionu Glacensis.  Do podziękowań Członkowie Walnego Zgromadzenia dołączyli życzenia zdrowia,  pomyślności i szczęścia.