CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz małych projektów w Euroregionie Glacensis (priorytet 4.2) w ramach Programu Interreg Czechy

Fundusz małych projektów w Euroregionie Glacensis (priorytet 4.2) w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027

Fundusz małych projektów w Euroregionie Glacensis (priorytet 4.2) w ramach Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.

Z dniam 1 listopada 2023 ogłaszany jest pierwszy nabór małych projektów dla priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców”, cel szczegółowy 4.2 – Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. Termin składania wniosków projektowych w pierwszym naborze upływa 29 lutego 2024 r. Projekty można zgłaszać wyłącznie poprzez system monitorowania małych projektów, który dostępny jest pod adresem http://fmp.cz-pl.eu/

https://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-malych-projektu-v-euroregionu-glacensis.html

Informacje i dokumentacja dotycząca nowego Funduszu Małych Projektów dostępna jest na stronie internetowej Euroregionu w menu „Programy dotacyjne” pod adresem https://www.euro-glacensis.cz/info-o-programu-interreg.html , gdzie można znaleźć ogólne informacji i jednocześnie szczegółowej dokumentacji Funduszu.