CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG 1 grudnia 2023

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis odbyło się 1 grudnia 2023 Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku

Szanowni Państwo,

W dniu 1 grudnia 2023 w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

Podczas obrad do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis przyjęto nowego członka zwyczajnego Powiat Stzreliński, który reprezentowała Pani Urszula Adamczyk - Sekretarz Powiatu.

Pani Bernadeta Tambor – Sekretarz Euroregionu, dyrektor biura przedstawiła zebranym informacje na temat zakończenia Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz prezentację dotyczącą nowego okresu programowania pn. Fundusz Małych Projektów Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Podjęto uchwały o zatwierdzeniu dokumentów Fundusz Małych Projektów Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027: 

*Wytycznych dla Wnioskodawcy,

*Regulaminu Euroregionalnego Komitetu Sterującego,

* Regulaminu Komisji Odwoławczej

Następnie przedstawiciele gmin i powiatów członkowskich SGPEG podjęli uchwały w sprawie ustalenia składek dla gmin członkowskich, samorządów powiatowych oraz Gminy Wałbrzych  na 2024 rok. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń działalności oraz budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na nadchodzący rok.

Prezes Zarządu Pan Czesław Kręcichwost i Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Kiliński wręczyli wyróżnienia dla gmin i instytucji, które nie były obecne na polsko-czeskiej konferencji podsumowującej Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w hotelu K-Triumf w uzdrowisku Velichovky.

Statuetkę za efektywne wykorzystanie środków z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis wręczono Gminie Złoty Stok oraz Gminie Kudowa-Zdrój.

Statuetkę za kreatywne przygotowanie projektów dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis odebrali Gmina Ząbkowice Śląskie,  Gmina Miejska Kłodzko,  Gmina Strzegom, Gmina Bardo oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.