CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyjazd do Pragi

Wyjazd członków polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis do Pragi w ramach realizacji projektu wlanego pn. „Poznajemy się / Poznáváme se” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

W dniach 20 – 21  kwietnia 2023 roku odbył się wyjazd członków polskiej części Euroregionu Glacensis do Pragi. Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji projektu własnego pn.  „Poznajemy się / Poznáváme se” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

Głównym punktem programu wyjazdu było spotkanie z panem Mateuszem Gniazdowskim, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis, staraniach Broumowa o uzyskanie tytułu europejskiej stolicy kultury 2028 oraz problemach transportowych.

Podczas wyjazdu uczestnicy mogli podziwiać piękno miasta i wspaniałe zabytki, m. in.: Most Karola, Stare Miasto, Ratusz z zegarem ORLOJ, Vaclavskie Namesti, Dzielnicę Żydowską,  Hradczany – Zamek Praski, Stary Pałac Królewski, Bazylikę św. Jerzego, Katedrę Św. Wita oraz spacerować Złotą Uliczką. Wizytę w Pradze zakończono rejsem statkiem po Wełtawie.

Dziękujemy panu Ambasadorowi Mateuszowi Gniazdowskiemu za zaproszenie oraz pani Agacie Mazur, zastępcy Ambasadora za zorganizowanie spotkania. 

Wszystkim uczestnikom dziękujmy za udział i miłą atmosferę oraz zapraszamy na kolejne euroregionalne wyjazdy.