CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyjazd poznawczy - wycieczka euroregionalna do Wałbrzycha

Wyjazd poznawczy -wycieczka euroregionalna członków polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis do Wałbrzycha w ramach realizacji projektu wlanego pn. „Poznajemy się / Poznáváme se” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

W dniu 25 kwietnia 2023 roku została zorganizowana ostatnia już wycieczka euroregionalna członków polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis do Wałbrzycha w ramach realizacji projektu wlanego pn.  „Poznajemy się / Poznáváme se” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

Wyjazd rozpoczęto spotkaniem w Zamku Książ z Panem Romanem Szełemejem – Prezydentem miasta Wałbrzych oraz  Panią Anną Żabską – Prezesem Zarządu Zamku Książ, którzy przybliżyli uczestnikom miasto Wałbrzycha i działalność Zamku Książ na polu historycznym i transgranicznym. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Mariusz Pawlak – Zastępca burmistrza Mieroszowa oraz Pan Marcin Augustyniak – Przedstawiciel Urzędu Miasta Wałbrzych. Dla uczestników przygotowano materiały promujące Ziemię Wałbrzyską.

Następnie uczestnicy zwiedzili Zamek Książ z tarasami oraz stadninę koni - Stado Ogierów. Po obiedzie uczestnicy udali się na zwiedzanie położonej niedaleko Palmiarni Wałbrzyskiej.

Tłumaczenie zapewnił Pan Jaroslaw Radimersky.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Matule, pracownicy Zamku Książ z działu muzealno-technicznego za pomoc w organizacji wycieczki oraz ciekawe opowiadanie o realizowanych projektach.

Wszystkim uczestnikom dziękujmy za udział i miłą atmosferę oraz zapraszamy na kolejne euroregionalne wyjazdy.