CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyjazd poznawczy - wycieczka euroregionalna do Strzelina

Wyjazd poznawczy - wycieczka euroregionalna członków polskiej i czeskiej części Euroreigonu Glacensis do Strzelina w ramach realizacji projektu włanego pn. „Poznajemy się / Poznáváme se” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

W dniu 20 marca 2023 roku została zorganizowana wycieczka euroregionalna członków polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis do Strzelina w ramach realizacji projektu wlanego pn.  „Poznajemy się / Poznáváme se” nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_038/0003313

Wyjazd rozpoczęto spotkaniem w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie z lokalnymi samorządowcami: Panią Dorotą Pawnuk – Burmistrzem Strzelina, Panem Kazimierzem Nahajło – Sekretarzem Strzelina, Panią Urszulą Adamczyk i Panem Arturem Gulczyńskim – Członkiem Zarządu Powiatu Strzelińskiego , Panem Waldemarem Grochowskim – Wójtem Gminy Borów i Panem Andrzejem Łuczakiem – Wójtem Gminy Przeworno. Podczas spotkania Pani Burmistrz Strzelina zaprezentowała zebranym  walory Ziemi Strzelińskiej. Dla uczestników przygotowano upominki i materiały promujące Ziemię Strzelińską.

Następnie uczestnicy zwiedzili kamieniołom granitu, rynek z odbudowanym ratuszem                i najcenniejszy zabytek Strzelina - Rotundę św. Gotarda.

W godzinach popołudniowych uczestnicy udali się na zwiedzanie rodzinnej Winnicy Niewinne  Pole w miejscowości Pławna.

Tłumaczenie zapewnił Pan Jaroslaw Radimersky.

Serdecznie dziękujemy Pani Burmistrz i Pracownikom urzędu za zaangażowanie, pomoc            w organizacji ciekawego wyjazdu i wspaniałe przyjęcie.

Wszystkim uczestnikom dziękujmy za udział i miłą atmosferę oraz zapraszamy na kolejne euroregionalne wyjazdy.