CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Prezydentem Republiki Czeskiej

Spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy i Małżonki z Prezydentem Republiki Czeskiej Panem Milošem Zemanem i Małżonką Náchod, 24 stycznia 2023 roku

W dniu 24 stycznia 2023 roku w Czeskim Nachodzie przedstawiciele polskiej i czeskiej części Euroregionu Glacensis: Czesław Kręcichwost, Bernadeta Tambor, Miroslav Kocián, Jaroslav Štefek wzięli udział w spotkaniu z Prezydentami Polski i Czech Andrzejem Dudą oraz Milošem Zemanem. Spotkanie odbyło się podczas wizyty Pary Prezydenckiej w Republice Czeskiej.

Tematem spotkania była współpraca transgraniczna i regionalna. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele polskiego i czeskiego samorządu regionalnego i lokalnego.