CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Walne Zgromadzenie Członków SGPEG 23 listopada 2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, które odbyło się w dniu 23 listopada 2022 roku w Hotelu Kłodzko

Szanowni Państwo,

W dniu 23 listopada 2022 roku w Hotelu Kłodzko odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

Pani Bernadeta Tambor – Sekretarz Euroregionu, dyrektor biura przedstawiła zebranym prezentacje dotyczącą nowego okresu programowania pn. Fundusz Małych Projektów Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

Następnie przedstawiciele gmin i powiatów członkowskich SGPEG podjęli uchwały w sprawie ustalenia składek dla gmin członkowskich, samorządów powiatowych oraz Gminy Wałbrzych  na 2023 rok. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń działalności oraz budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na nadchodzący rok.

Pan Jan Bednarczyk – burmistrz Radkowa przedstawił zebranym plan odbudowy transgranicznej linii kolejowej na odcinku Tłumaczów-Otovice-Broumov. Po jego wystąpieniu i dyskusji Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę                  o poparciu ww. projektu.

Zebrani otrzymali drobne upominki w postaci torebek z lokalnymi produktami.