CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polsko-czeski spływ pontonowy

Polsko-czeski spływ pontonowy mikroprojekt własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 pn. „Poznajemy naszych sąsiadów”

 

W dniu 26 sierpnia 2022 roku odbył się polsko-czeski spływ pontonowy.                  

Został on zrealizowany w ramach mikroprojektu własnego nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 pn. „Poznajemy naszych sąsiadów” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Uczestnicy spotkali się w Bardzie w bazie głównej Rafting Bardo Spływy Pontonowe & Kajakowe. Po przewiezieniu na miejsce startu i szkoleniu rozpoczął się spływ malowniczą trasą z Młynowa do Barda. Po zakończonym spływie dla uczestnicy spotkali się przy grillu i mieli okazję do rozwijania kontaktów transgranicznych oraz omawiania nowych, wspólnych przedsięwzięć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i mile spędzony czas.