CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta - 20 maja 2022 rok.

Poniżej zaktualizowany Podręcznik dla Beneficjenta Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Zachęcamy do zapoznania się ze zatualizowanymi 20 maja 2022 roku dokumentami.