CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 maja 2022

Zapytanie cenowe na wynajem autokaru na wyjazd studyjny

Zapytanie cenowe na wynajem autokaru na wyjazd studyjny w ramach mikroprojektu „Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis zaprasza do złożenia oferty   na wynajem autokaru na wyjazd studyjny w ramach mikroprojektu „Poznajemy naszych sąsiadów” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066.

 

Szczegóły przedstawiam w załączonym zapytaniu ofertowym.