CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

30 listopada 2021

Walne Zgromadzenie SGPEG 29.11.2021

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, które odbyło się w dniu 29 listopada 2021 roku w Hotelu Kłodzko

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2021 roku w Hotelu Kłodzko odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Czesław Kręcichwost.

Zgramadzenie rozpoczeto od wręczenia wyróżnień za aktywną współpracę transgraniczną na rzecz rozwoju Euroregionu Glacensis oraz długoletnią pracę na rzecz Euroregionu Glacensis Burmistrzom, Wójtom oraz gminom, które nie mogły ich odebrać na uroczystej Konferencji z okazji 25-lecia Euroregionu w Kudowie-Zdroju.

Przedstawiciele gmin i powiatów członkowskich SGPEG podjęli uchwały w sprawie ustalenia składek dla gmin członkowskich, samorządów powiatowych oraz Gminy Wałbrzych  na 2022 rok. Podjęto również uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń działalności oraz budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na nadchodzący rok.

Zebrani otrzymali drobne świąteczne upominki w postaci długopisu z Logo Euroregionu.