CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Warsztaty podsumowujące 2.11.2021

Projekt „Wykształcenie nie zna granic” CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

 

Jednodniowe warsztaty podsumowujące organizowane przez czeskiego partnera projektu Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis odbyły się 2 listopada  2021 r.  v APRIL HOTELU PANORAMA , Rychnov nad Kněžnou.