CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

30 września 2021

Warsztaty praktyczne dla I tury w Bardzie

Projekt „Wykształcenie nie zna granic” CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W dniach  27-29 września 2021 r. odbyły się 3-dniowe warsztaty praktyczne dla I tury uczestników kursu e-learningowego realizowanego w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001644 w Hotelu Bardo , 57-256 Bardo , ul. Lipowa 5.

W warsztatach uczesniczyli Polacy i Czesi podzieleni na dwie grupy.

Uczetnikom zapewniono dwie sale konferencyjne, wyżywienie i lektorki Panią Dorotę Patyniak oraz Zuzannę Marek.