CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Film promujący Euroregion Glacensis

Film promujący Euroregion Glacensis projekt „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557

W ramach realizacji projektu własnego pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557 powstał film promujący Euroregion Glacensis. Jego premiera miała miejsce podczas uroczystej polsko-czeskiej konferencji organizowanąej z okazji 25-lecia Euroregionu Glacensis w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju w dniach 7-8 października 2021 roku.

Film ukazuje Euroregion z lotu ptaka, zatrzymując się w poszczególnych gminach po obu stronach granicy pokazując efekty projektów m.in.wieże widokowe, ścieżki rowerowe, odrestaurowane zabytki ruchome ewentualne imprezy organizowane w ramach projektów. Prezentuje zrealizowane inicjatywy transgraniczne, które są przykładem dobrych praktyk oraz optymalnych rozwiązań na rzecz rozwoju współpracy ukierunkowanej na poprawę jakości życia mieszkańców pogranicza oraz likwidację barier społecznych, językowych, mentalnych.

Dzięki promocji filmu w sieci mieszkańcy poznają historię Euroregionu Glacensis, najciekawsze transgraniczne inicjatywy, działalność samorządów i innych beneficjentów ukierunkowaną na rozwój pogranicza i zacieśnienie więzi transgranicznych.

Film jest wykonany w wersji polsko-czeskiej (napisy z tłumaczeniem) z zachowaniem obowiązkowych zasad promocji.

 

Partnerzy projektu będą prezentować film na wspólnie organizowanych wydarzeniach po obu stronach granicy.

 

Link do obejrzenia filmu:

https://youtu.be/iVacrK7y4lo