CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kalendarz książkowy na rok 2022

Kalendarz książkowy na rok 2022 wykonany w ramach projektu „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557

Kalendarz książkowy na rok 2022 wykonany w ramach projektu „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557

 

W kalendarzu zamieszczono dodatkowe, kolorowe wklejki 24 zdjęć nagrodzonych w Konkursie fotograficznym o tytule: „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców”, logo jubileuszowe 25 lat EG, krótki rys historyczny oraz dane teleadresowe obu sekretariatów.