CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wyjazd studyjny do Euroregionu Tatry

Wyjazd studyjny do Euroregionu Tatry 19-20 lipca 2021

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis od 2020 roku realizuje mikroprojekt własny nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002225 pn. „Uczymy się razem z sąsiadami 2 ”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Jednak trwająca od zeszłego roku sytuacja związana z zagrożeniem pandemią koronawirusa ( Covid-19 ) spowodowała przełożenie wyjazdów na 2021 rok.

            Pierwszy wspólny wyjazd polskich i czeskich Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów                         i Starostów będących członkami Euroregionu Glacensis po obu stronach granicy odbył się w dniach 19-20 lipca 2021 roku do polsko-słowackiego Euroregionu Tatry.        

            Uczestnicy zwiedzili Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, które mieści się w nowym budynku powstałym w ramach projektu "Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów" zrealizowanego w latach 2017-2018 w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez Gminę Miasto Nowy Targ z partnerami ze Słowacji - Żylińskim Krajem Samorządowym i Gminą Ludrova. Obejrzeli ekspozycję stałą, której najcenniejszym eksponatem jest płaska, typograficzna, stop-cylindrowa maszyna drukarska z napędem ręcznym z wiedeńskiej Schnellpressenfabrik Helbig & Müller datowana na 1848 rok, o numerze seryjnym 162. To unikatowy zabytek techniki, jedyny tego typu wczesny model pospiesznej maszyny drukującej zachowany do dnia dzisiejszego. 

            Następnie odbyła się konferencja z przedstawicielami Euroregionu Tatry Panem Bogusławem Waksmundzkim - Przewodniczącym Rady oraz Panem Michałem Stawarskim – Dyrektorem Biura, którzy opowiedzieli o pracy Euroregionu, Funduszu Mikroprojektów    i realizowanym programie polsko – słowackim. Uczestnicy zapoznali się również  z zasadami funkcjonowania EUWT w Euroregionie Tatry.

           Drugiego dnia grupa udała się na spływ przełomem Dunajca. Spływ rozpoczął się na przystani flisackiej w Sromowcach Kątach i zakończył w Szczawnicy - długość trasy ok. 18 km, czas trwania spływu ok. 2 godz. 15 min. Następnie uczestnicy zwiedzili Zamek „Dunajec” w Niedzicy oraz Wozownię. Zamek „Dunajec” w Niedzicy został wzniesiony w I połowie XIV wieku jako fortalicja broniąca północnej granicy Węgier. Odtąd pozostawał w rękach węgierskich rodów. Po II wojnie światowej obiekt znajdował się w stanie zupełnej dewastacji. Po pracach inwentaryzacyjnych, projektowych i wykonawczych zamek przekazano w użytkowanie Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Wnętrza zamku górnego i średniego adaptowano na cele muzealne z zachowaniem historycznego układu i charakteru obiektu. Zbiory znajdujące się w obrębie ekspozycji gromadzono pod kątem urządzenia wnętrz zamkowych takich jak m.in.: więzienie z izbą tortur, izby żupana spiskiego, sypialni żupana, izby straży czy też komnat mieszkalnych ostatnich właścicieli zamku-rodziny Salamonów. Dodatkową atrakcją zamku są tarasy widokowe, z których można podziwiać piękno okolicy.

Z zamku uczestnicy udali sie na Zaporę w Niedzicy - wielką inwestycję hydroenergetyczną doprowadzoną do końca w 1997 r. Jej głównym elementem jest sztuczny zbiornik wodny Czorsztyn-Niedzica, powstały przez spiętrzenie wód Dunajca zaporą ziemno-betonową, wraz z elektrownią wodną. Zapora ma 400 m długości, 52 m wysokości. Od 2011 r. znajduje się malowidło 3D ”Moc Żywiołów” przedstawiające wnętrze elektrowni zalewanej wodospadami.

Tłumaczenie podczas wyjazdu zapewniła Ing. Karína Kurková.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Euroregionu Tatry za wspaniałe przyjęcie, gościnę i pomoc w organizacji wyjazdu, a wszystkim uczestnikom za aktywność i mile spędzony czas.