CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sportowo i rodzinnie - obchody 25-lecia w Euroregionie Glacensis

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt  pn. ...

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt  pn. „Sportowo i rodzinnie - obchody 25-lecia w Euroregionie Glacensis” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002558.                                

W związku z obchodami 25-lecia w 2021 r. partnerzy zorganizują transgraniczny piknik wraz z rajdem rowerowym na pograniczu. Uczestnikami rajdu będą mieszkańcy Euroregionu. Uczestnicy rajdu otrzymają koszulki rowerowe promujące naszą rocznicę i program INTERREG VA.

Celem projektu jest promocja 25-letniej działalności transgranicznej EG oraz współpracy partnerskiej realizowanej w ramach naszego EG wśród społeczności pogranicza . Dzięki organizacji wspólnego wydarzenia transgranicznego: rajdu oraz rodzinnego pikniku, promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców do pogranicza . Poprzez organizację rowerowego rajdu dla całych rodzin zintegrujemy społeczność pogranicza. W trakcie pikniku zaprezentujemy wspólnie z naszymi członkami efekty wzajemnej współpracy i transgranicznych działań. Realizacja projektu promocyjnego będzie miała bezpośredni wpływ na rozwoju świadomości i wiedzy społeczności lokalnej o działalności Euroregionów i ich członków a także uświadomi mieszkańcom pogranicza, że wszyscy korzystamy z efektów nawiązanych w latach 90-tych XX wieku partnerstw. Projekt umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian na polsko-czeskim pograniczu, wzmocnieni powiązania transgraniczne naszych członków, pobudzi ich aktywności.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Partner Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Całkowita wartość mikroprojektu: 18 481,42 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 15 709,20 EUR

Termin realizacji: 01.04.2021-30.09.2021