CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szczegółowy budżet projektu

Szczegółowy budżet projektu

Szanowni Państwo,

poniżej film przedstawiający podstawy wypełnienia szczegółowego budżetu dla projektów Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Film dotyczy tzw. dużych projektów dlatego też nie wzystkie informacje będą miały zastsowanie do mikroprojektów.