CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20 lipca 2020

Szkolenie dla Wnioskodawców

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w ramach nowego naboru Funduszu Mikroprojektów w EG Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. (piątek) o godz. 9.30 w Hotelu Kłodzko, Boguszyn 79B, 57-300 Kłodzko.

Prosimy, aby w szkoleniu uczestniczyły maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

 Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w nieprzekraczalnym termninie  tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r. mailem ( biuro@eg.ng.pl ) lub faksem ( 74/865-91-66 ) podając imię, nazwisko, nazwę instytucji i dane kontaktowe.