CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacja o przedłużeniu naboru do OP 4

Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o przedłużeniu naboru wniosków do OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności  do 30 czerwca 2020 r.

 Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach naboru to listopad 2020 roku.

 W ramach FM nie można finansować zakończonych już mikroprojektów. Oznacza to, że warunkiem zatwierdzenia mikroprojektu jest to, aby ostatnie działanie mikroprojektu nie było zakończone przed posiedzeniem Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym mikroprojekt zostanie zatwierdzony.