CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacje o przedłużeniu naboru do OP 4

Drodzy Wnioskodawcy,

Z dniem 1 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy 8 nabór (rozdanie) do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska do OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności z terminem zakończenia składania wniosków do 30 kwietnia 2020 roku.

Jednak ze względu na ogólnokrajowe środki bezpieczeństwa dotyczące koronawirusa COVID-19 informujemy, że po uzgodnieniach stron narodowych, zakończenie naboru do OP 4 – Współpraca instytucji i społeczności zostaje przedłużone do 30 czerwca 2020 r.

Planowany termin posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym rozpatrywane będę wnioski projektowe złożone w ramach naboru to listopad 2020 roku. 

W ramach FM nie można finansować zakończonych już mikroprojektów. Oznacza to, że warunkiem zatwierdzenia mikroprojektu jest to, aby ostatnie działanie mikroprojektu nie było zakończone przed posiedzeniem Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym mikroprojekt zostanie zatwierdzony.

Sekretariat FM