CZ PL - Przekraczamy granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii EG

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii EG

Szanowni Państwo, 

w dniu 6 lutego br. o godz. 10.00 w Sali Koncertowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii EG w  związku z zakończeniem pierwszego etapu działań projektu po polskiej stronie EG - opracowaniem Diagnozy społeczno-gospodarczej i Analizy SWOT.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie polskiej i czeskiej części Komitetu, przedstawiciele firmy "Efficon sp. z o.o."s.k., która opracowała dokument:  Prezes Zarządu Pan Ireneusz Ratuszniak oraz dr Mirosław Struś oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Tłumaczenie zapewniła Pani Karína Kurková. 

Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat realizacji projektu „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+ oraz zaprezentowano Diagnozę społeczno-gospodarczą i Analizę SWOT polskiej części Euroregionu Glacensis.